Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendeletének indokolása

a házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 10/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01

Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.01.01.
a házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 10/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Indokolás
Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének
./2022. (III. …..) önkormányzati rendelete
a házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint
a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint
az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló
Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 10/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendeletében szabályozza a házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályait, valamint az azokért fizetendő díjak mértékét. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: Aetv.) 96. §-a alapján a nem megyeszékhely, illetve járásszékhely városok és a községek önkormányzatai a következőket szabályozhatják az önkormányzati rendeletükben:
- a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályai,
- a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértéke.
Az önkormányzat által megalkotott rendeletet felülvizsgáltuk a rendeletben szabályozott díjak tekintetében és megállapítást nyert, hogy az önkormányzat által fizetendő közüzemi díjak, irodaszer költségek és egyéb, tárgyi eszközök költségeinek emelkedése miatt szükséges lenne a hivatali helyiségben és a hivatali helyiségen kívüli díjak megemelése. Az önkormányzati rendelet módosítását követően a hivatali helyiségben hivatali munkaidőn kívüli házasságkötési esemény lebonyolításának többletszolgáltatási díja 27.000 Ft-ról 29.000 Ft összegre módosulna. A fentieknek megfelelően elkészítettük az önkormányzati rendelet módosításának tervezetét, mely jelen előterjesztés mellékletét képezi.
Sorkifalud, 2022. november 2.


Erős Zoltán
polgármester sk.


Dr. Varga Krisztina
jegyző sk.