Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 10.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (I. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 11
az Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (I. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Indokolás
Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének
./2022 (…...) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló
Az előterjesztésben hivatkozott, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 29/A. §, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: stabilitási törvény) 45. § (1) bekezdés a) pontja, illetve a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségek elvégzése. A tárgyévi költségvetés módosítását az alábbiak teszik szükségessé:
Bevételek változása
Működési célú támogatások bevételei + 1.242.478 Ft
Felhalmozási bevételek + 947.953 Ft
Közhatalmi bevételek + 4.319.509 Ft
Működési bevétel: + 2.430.994 Ft
Finanszírozási bevétel: + 4.569.532 Ft
Összes változás: +13.510.466 Ft
Kiadások:
Személyi juttatások + 280.000 Ft
Dologi kiadások + 5.227.132 Ft
Működési kiadások – 15.557.142 Ft
Felhalmozási kiadások + 23.560.476 Ft
Összes változás: + 13.510.466 Ft
Sorkifalud, 2022. május 3.

Erős Zoltán
polgármester sk.

Dr. Varga Krisztina
jegyző sk.