Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 10.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 11
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Indokolás
Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének
./2022. (…...) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló
Az előterjesztésben hivatkozott, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 29/A. §, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: stabilitási törvény) 45. § (1) bekezdés a) pontja, illetve a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségek elvégzése. A tárgyévi költségvetés módosítását az alábbiak teszik szükségessé:
Bevételek változása
Működési célú támogatások bevételei + 82.829 Ft
Felhalmozási bevételek + 5.336.000 Ft
Finanszírozási bevételek + 6.931.076 Ft
Összes változás: +12.349.905 Ft
Kiadások:
Személyi juttatások + 100.000 Ft
Dologi kiadások + 10.500 Ft
Tartalék + 12.239.405 Ft
Összes változás: + 12.349.905 Ft
Sorkifalud, 2022. május 3.

Erős Zoltán
polgármester sk.

Dr. Varga Krisztina
jegyző sk.