Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VII. 7.) önkormányzati rendeletének indokolása

a gyermekjóléti ellátásokról szóló 11/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 01
a gyermekjóléti ellátásokról szóló 11/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
INDOKOLÁS
Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2022. ( …..) önkormányzati rendelete
a gyermekjóléti ellátásokról szóló 11/2021. (VI. 14.)
önkormányzati rendelet módosításáról
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdése felhatalmazta és egyúttal kötelezte a kötelező feladatellátás keretében az önkormányzatokat, hogy a önkormányzati rendeletet alkossanak és meghatározzák a fizetendő térítési díjakat.
A közétkezetési szolgáltató által benyújtott árajánlat részletesen tartalmazza a gyermekek után fizetendő étkezési térítési díjak összegét a közüzemi szolgáltatási díjakra figyelemmel.
Sorkifalud, 2022. június 30.

Erős Zoltán
polgármester sk.

Dr. Varga Krisztina
jegyző sk.