Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 08

Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.02.08.
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
Indokolás
Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
1/2023. (…..) önkormányzati rendelettervezethez
Az előterjesztésben hivatkozott, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet szerinti kötelezettségek elvégzése. Az Áht. 24. § (3) bekezdése alapján a jegyző által az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.
Sorkifalud, 2023. január 30.

Erős Zoltán
polgármester sk.

Dr. Varga Krisztina
jegyző sk.