Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 17

Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.05.17.
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Indokolás
Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének
./2023. (…...) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló
Az előterjesztésben hivatkozott, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 29/A. §, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: stabilitási törvény) 45. § (1) bekezdés a) pontja, illetve a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségek elvégzése. A tárgyévi költségvetés módosítását az alábbiak teszik szükségessé:
Bevételek változása:
Működési célú támogatások bevételei + 7.652.067 Ft
Egyéb működési bevételek + 2.352.234 Ft
Felhalmozási bevételek + 2.611.986 Ft
Finanszírozási bevételek + 5.091.456 Ft
Összes változás: +17.707.743 Ft
Kiadások:
Személyi juttatások – 962.221 Ft
Járulékok – 186.576 Ft
Dologi kiadások + 1.083.642 Ft
Ellátottak pénzbeli ellátásai – 406.000 Ft
Egyéb működési kiadások/Tartalék + 20.762.420 Ft
Felújítások, beruházások – 2.583.520 Ft
Összes változás: + 17.707.743 Ft
Sorkifalud, 2023. május 8.

Erős Zoltán
polgármester sk.

Dr. Varga Krisztina
jegyző sk.