Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 17

Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.05.17.
az Önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Indokolás
Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének
./2023. (…...) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló
Az előterjesztésben hivatkozott, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 29/A. §, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: stabilitási törvény) 45. § (1) bekezdés a) pontja, illetve a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségek elvégzése. A tárgyévi költségvetés módosítását az alábbiak teszik szükségessé:
Bevételek változása
Működési célú támogatások bevételei + 2.633.254 Ft
Finanszírozási bevételek + 7.373.165 Ft
Összes változás: + 10.006.419 Ft
Kiadások:
Dologi kiadások + 1.010.500 Ft
Működési kiadások/ Tartalék / + 8.416.025 Ft
Finanszírozási kiadások + 579.894 Ft
Összes változás: + 10.006.419 Ft
Sorkifalud, 2023. május 8.

Erős Zoltán
polgármester sk.

Dr. Varga Krisztina
jegyző sk.