Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015(X.1.) önkormányzati rendelete

A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (XI.25.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 10. 02- 2015. 10. 02

Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és d) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§


Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (XI.25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 1.§-nak helyére a következő  1.§ lép:


 „1. §

Az Önkormányzat hivatalos megnevezése: Bögöt Község Önkormányzata. Az Önkormányzat székhelye: 9612 Bögöt, Assisi Szent Ferenc utca 2. A. épület”


2.§


Jelen önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


Bögöt, 2015. szeptember 30.
/ : Farkas László : /                                                    / : dr. Szijártó Valéria : /             

     polgármester                                                                     jegyzőJelen rendelet 2015. október 1-én kihirdetésre került.


Bögöt, 2015. október 1.                                                                                              / : dr. Szijártó Valéria : /

                                                                                                           jegyző