Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015(IV.30.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2015. 05. 01- 2020. 12. 31

Bögöt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
1. § (1) bekezdésében és 6. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 13. pontjában, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő önkormányzati rendeletet alkotja.


1. A bevezetett helyi adók

1. § Bögöt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete helyi iparűzési adót vezet be.


2. Helyi iparűzési adó

2. § (1) A helyi iparűzési adó évi mértéke állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 2,0 %-a.

(2) A helyi iparűzési adó mértéke ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén naptári naponként 500 forint.


3. Záró rendelkezések

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 12/2009. (XII.15.) önkormányzati rendelete.


Bögöt, 2015. április 29.                                 /: Farkas László :/                                     /: Dr. Szijártó Valéria :/

                                     Polgármester                                                          Jegyző


Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetése 2015. április 30-án  megtörtént.


Bögöt, 2015. április 30.

                                                                                                          

                                                                                                   /: Dr. Szijártó Valéria :/

                                                                                                                  Jegyző