Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017(IX.27.) önkormányzati rendelete

a lakáscélú helyi támogatásról szóló 1/2005. (II.4.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2017. 09. 28- 2017. 09. 28

Bögöt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.


1. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a lakáscélú helyi támogatásról szóló 1/2005. (II.4.) önkormányzati rendelet.


Bögöt, 2017. szeptember 26.                       Farkas László                                                    Dr. Szijártó Valéria 

                        polgármester                                                      címzetes főjegyző


Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetése 2017.szpetember 27-én megtörtént..


Bögöt, 2017. szeptember 27.                                                                                                     Dr. Szijártó Valéria

                                                                                                      címzetes főjegyző