Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2019(X.22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának megállapításáról

Hatályos: 2019. 10. 23- 2021. 01. 06

Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzati képviselők tiszteletdíját az alábbiak szerint állapítja meg.

1.§


A képviselőnek a képviselő-testületi munkában való részvétele miatt a munkahelyén kiesett jövedelmét a munkáltató részére történő utalásról, vagy a képviselőnek történő kifizetéséről a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Gazdasági és Városfejlesztési Irodája (a továbbiakban: Gazdasági Iroda) gondoskodik.

2.§


Az önkormányzati képviselőt – a polgármester és alpolgármester kivételével – havonta 25.000,- Ft összegű tiszteletdíj illeti meg.

3.§


 A rendeletben megállapított tiszteletdíjakat, illetve az 1.§-ban foglalt jövedelem kiesést a Gazdasági Iroda a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig folyósítja.

4.§


(1) Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Bögöt, 2019. október 21./:Hencsei Tamás:/                                                                  /:Dr. Szijártó Valéria:/ 

    polgármester                                                                         címzetes főjegyzőKihirdetve: 2019. október 22.Bögöt, 2019. október 22.                                                                                              /:Dr. Szijártó Valéria:/

                                                                                                 címzetes főjegyző