Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020(II.12.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.19.) számú rendeletének módosításáról

Hatályos: 2020. 02. 13- 2020. 02. 13

Bögöt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§


A szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdésében a „Városfejlesztési” szövegrész helyébe a „Pénzügyi” szöveg lép.

2.§


E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.Bögöt, 2020. február 11.

           
/:Hencsei Tamás:/                                                      /: Dr. Szijártó Valéria :/ 

   polgármester                                                              címzetes főjegyzőEz a rendelet a mai napon kihirdetésre került: 2020. február 12.


Bögöt, 2020. február 12.
/: Dr. Szijártó Valéria :/

                                                                                               címzetes főjegyző