Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020(V.7.) önkormányzati rendelete

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2014. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 05. 08- 2020. 05. 08

Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében, Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva, Bögöt Község Polgármestere a következőket rendeli el:

1.§


Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2014. (XI.25.) önkormányzati rendelete 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

2.§


Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.


Bögöt, 2020. május 6.

                        /: Hencsei Tamás : /                                       / : Dr. Szijártó Valéria : /

                            polgármester                                                  címzetes főjegyző


Kihirdetve: 2020. május 7.Bögöt, 2020. május 7.


                                                                                               / : Dr. Szijártó Valéria : /

                                                                                                    címzetes főjegyző