Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 17- 2022. 02. 18

Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2022.02.17.

Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 1. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetése

a) költségvetési működési bevételeit 33.000.156 Ft-ban,

b) költségvetési működési kiadásait 41.354.505 Ft-ban,

c) működési egyenlegét -8.354.349 Ft-ban,

d) költségvetési felhalmozási bevételeit 147.241.478 Ft-ban,

e) költségvetési felhalmozási kiadásait 153.345.014 Ft-ban,

f) felhalmozási egyenlegét -6.103.536 Ft-ban,

g) finanszírozási bevételeit 15.441.942 Ft-ban,

h) finanszírozási kiadásait 984.057 Ft-ban,

i) költségvetési bevételeit 195.683.576 Ft-ban,

j) költségvetési kiadásait 195.683.576 Ft-ban

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti működési egyenlegét, hiányát 8.354.349 Ft-ban állapítja meg, melyet az előző évi költségvetési maradvány igénybevételével fedez.

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés f) pontja szerinti felhalmozási egyenlegét, hiányát 6.103.536 Ft-ban állapítja meg, melyet az előző évben képződött költségvetési maradvány igénybevételével finanszíroz.”

2. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A működési bevételek összegét 33.000.156 Ft-ban, a finanszírozási bevételek összegét 15.441.942 Ft-ban állapítja meg.”

3. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2021. évi 41.354.505 Ft működési költségvetési kiadási előirányzataiból:

a) személyi juttatások 11.350.722 Ft

b) munkáltatót terhelő járulékok 1.894.476 Ft

c) dologi kiadások 17.539.060 Ft

d) ellátottak juttatásai 1.375.000 Ft

e) egyéb működési kiadások 691.665 Ft f) tartalékok 8.503.582 Ft”

4. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2021. évi 153.345.014 Ft felhalmozási költségvetési kiadási előirányzataiból:

a) beruházások előirányzata 66.904.087 Ft,

b) felújítások előirányzata 86.440.927 Ft, c) egyéb felhalmozási kiadások - Ft.”

5. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

2. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

5. melléklet

6. melléklet

7. melléklet

8. melléklet

10. melléklet

9. melléklet

15. melléklet