Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (XI. 25.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 28- 2022. 10. 28

Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (XI. 25.) önkormányzati rendeletének módosításáról1

2022.10.28.

Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §2

2. §3

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. október 29. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.