Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (XI. 25.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 27- 2022. 10. 27

Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (XI. 25.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2022.10.27.

Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014(XI.25.) önkormányzati rendelet 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„18. § Az önkormányzat feladatainak hatékonyabb, célszerűbb ellátására az alábbi társulásban vesz részt: Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás”

2. § Hatályát veszti a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014(XI.25.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 4. sora.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.