Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 02- 2022. 09. 02

Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2022.09.02.

Bögöt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, a 26. §-ában, a 32. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. szeptember 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.