Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 01- 2023. 06. 01

Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2023.06.01.

Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület a 2023. évi költségvetése

a) költségvetési működési bevételeit 37.544.767 Ft-ban,

b) költségvetési működési kiadásait 51.506.836 Ft-ban,

c) működési egyenlegét -13.962.069 Ft-ban,

d) költségvetési felhalmozási bevételeit 0 Ft-ban,

e) költségvetési felhalmozási kiadásait 18.763.959 Ft-ban,

f) felhalmozási egyenlegét -18.763.959 Ft-ban,

g) finanszírozási bevételeit 33.866.949 Ft-ban,

h) finanszírozási kiadásait 1.140.921 Ft-ban,

i) költségvetési bevételeit 71.411.716 Ft-ban,

j) költségvetési kiadásait 71.411.716 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti működési egyenlegét, hiányát -13.962.069 Ft-ban állapítja meg, melyet az előző évi költségvetési maradvány igénybevételével fedez.

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés f) pontja szerinti felhalmozási egyenlegét, hiányát -18.763.959 Ft-ban állapítja meg, melyet az előző évben képződött költségvetési maradvány igénybevételével finanszíroz.”

2. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló Ör. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A működési bevételek összegét 37.544.767 Ft-ban, finanszírozási bevételek összegét 33.866.949 Ft-ban állapítja meg.”

3. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló Ör. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2023. évi 51.506.836 Ft működési költségvetési kiadási előirányzataiból:

a) személyi juttatások 15.021.702 Ft

b) munkáltatót terhelő járulékok 2.147.596 Ft

c) dologi kiadások 23.478.375 Ft

d) ellátottak juttatásai 1.980.000 Ft

e) egyéb működési kiadások 465.720 Ft f) tartalékok 8.413.443 Ft.”

4. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló Ör. 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló Ör. 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló Ör. a 8. melléklet szerinti 16. melléklettel egészül ki.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez