Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (X. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (XI. 25.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 27

Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (X. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.10.27.
a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (XI. 25.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Általános indokolás
A képviselő-testület működésének részletes szabályait a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletében (a továbbiakban: SZMSZ) határozza meg.
Az SZMSZ 18. §-ában a „Sárvár és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás” elnevezés nem egyezik a társulás törzskönyvi nyilvántartásban szereplő „Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás” elnevezéssel, ezért ennek javítása szükséges.
Az SZMSZ 1. melléklete tartalmazza az önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolását. A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatásáról rendelkező 3. §-a 2020. január 1-jétől hatályát vesztette, emiatt a 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás kormányzati funkció az önkormányzat alaptevékenységei között nem szerepelhet, ezért szükséges az SZMSZ ezen mellékletének módosítása.
Részletes indokolás
A 2. §-hoz és a 3. §-hoz
Az 1. § a módosító rendelkezést tartalmazza.
Az 2. § a hatályát vesztő rendelkezést tartalmazza.
Az 2. § a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.
Hatásvizsgálat
Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:
A módosító rendeletnek az eredeti szabályozáshoz képest jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása nincs.
Környezeti és egészségi következmények:
Nem releváns.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
A módosító rendelet az eredeti szabályozáshoz képest nem jelent adminisztrációs többlet-terhet.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:
Az elmúlt időszakban bekövetkezett változások szükségessé tették az SZMSZ módosítását.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A módosító rendelet az eredeti szabályozáshoz képest többletterhet nem jelent, a szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.