Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 01

Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.09.01.
a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között rendeletet alkot.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8a. pontja alapján a szociális ellátások a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok körébe tartoznak.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
a) 1. § (2) bekezdése: A helyi önkormányzatok az e törvényben szabályozott ellátásokon túl saját költségvetésük terhére egyéb ellátásokat is megállapíthatnak;
b) 26. §-a: A képviselő-testület a hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátásokat kiegészítheti, és a szociálisan rászorultak részére – a rendeletében meghatározott módon és feltételek szerint – más pénzbeli támogatásokat is megállapíthat;
c) 32. § (3) bekezdése: Ha e törvény másként nem rendelkezik, a települési önkormányzat képviselő-testülete rendeletben szabályozza a hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint ellenőrzésének szabályait.
Az Önkormányzat által nyújtott szociális támogatások szabályairól 2015. március 1-jétől a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Szr.) rendelkezik.
Az Szr. alapján Bögötön jelenleg az alábbi szociális támogatások vehetők igénybe:
a) köztemetés,
b) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtható települési támogatás (a továbbiakban: lakásfenntartási támogatás),
c) rendkívüli települési támogatás,
d) időskorúak támogatása,
f) gyermekek egyszeri támogatása.
Az Szr. 2015. március 1-jétől hatályos megalkotása óta eltelt időszakban 2015. október 8-ától került bevezetésre a gyermekek egyszeri támogatása, melynek mértéke a 2016. évtől kezdődően gyermekenként 10000 forint, amelyet az Szr. a 2022. április 1-jén hatályba lépett módosítása is ezen összegben tartalmaz, arról az idei évtől a Képviselő-testületnek nem kell külön döntést hoznia.
A gyermeket nevelő családok minél nagyobb mértékű támogatása érdekében a gyermekek egyszeri támogatása mértékének növelését javaslom a jelenlegi 10000 forintról 15000 forintra, erre tekintettel az Szr. alábbiak szerinti módosítása indokolt.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz
az 1. §-hoz
A gyermekek egyszeri támogatása mértékét megállapító rendelkezés szövegcserés módosítása.
a 2. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.