Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődésről szóló 5/2019. (V. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 22- 2021. 12. 22

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődésről szóló 5/2019. (V. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2021.12.22.

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. §3

3. §4

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. december 23. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.