Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről szóló 15/2018. (XII.19.) önkormányzati rendelet és ehhez kapcsolódóan az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 02- 2021. 12. 02

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről szóló 15/2018. (XII.19.) önkormányzati rendelet és ehhez kapcsolódóan az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2021.12.02.

Porpác Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 8/A. §-ban és 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 3. § vonatkozásában az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - a jogszabályban meghatározott véleményezési eljárás lefolytatását követően -, a 3. § vonatkozásában az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. §3

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § A rendelet rendelkezéseit az e rendelet hatályba lépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

1. melléklet4

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. december 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.