Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 16- 2022. 02. 17

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2022.02.16.

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetése

a) költségvetési működési bevételeit 24.683.658 Ft-ban,

b) költségvetési működési kiadásait 42.789.005 Ft-ban,

c) működési egyenlegét -18.105.347 Ft-ban,

d) költségvetési felhalmozási bevételeit 192.377.256 Ft-ban,

e) költségvetési felhalmozási kiadásait 187.973.817 Ft-ban,

f) felhalmozási egyenlegét 4.403.439 Ft-ban,

g) finanszírozási bevételeit 14.431.586 Ft-ban,

h) finanszírozási kiadásait 729.678 Ft-ban,

i) finanszírozási egyenlegét 13.701.908 Ft-ban,

j) költségvetési bevételeit 231.492.500 Ft-ban,

k) költségvetési kiadásai 231.492.500 Ft-ban

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) szerinti működési egyenlegét, hiányát 18.105.347 Ft-ban állapítja meg, melyet a maradvány igénybevételével finanszíroz.

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés f) pontja szerinti felhalmozási egyenlegét, többletét 4.403.439 Ft-ban állapítja meg.”

2. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A képviselő-testület a működési bevételek összegét 24.683.658 Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 192.377.256 Ft-ban, a finanszírozási bevételek összegét 14.431.586 Ft-ban állapítja meg.”

3. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2021. évi 187.960.423 Ft felhalmozási költségvetési kiadási előirányzataiból

a) beruházások előirányzata 157.980.934 Ft,

b) felújítások előirányzata 29.979.489 Ft, c) egyéb felhalmozási kiadások 13.394 Ft.”

4. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

2. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

5. melléklet

6. melléklet

9. melléklet

7. melléklet

10. melléklet

8. melléklet

15. melléklet