Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 12- 2023. 05. 12

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2023.05.12.

Porpác Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdés b) pontjában, a 26. §-ában, a 32. § (3) bekezdésében, a 45. § (1) bekezdésében és a 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. §3

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. május 13. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.