Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (X. 21.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 23- 2022. 10. 23

Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (X. 21.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2022.10.23.

Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §2

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. október 24. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.