Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2013. (III.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 30- 2022. 12. 01

Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2013. (III.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.11.30.

Sitke Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 6. és 11. pontjában, 5. § (2) bekezdés a), b) és c) pontjaiban, 5. § (4) bekezdésében, 6. § (5) bekezdésében, 11. § (16) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében, 143. § (4) bekezdés i) és j) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és e) pontjában, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2013. (III.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Sitke Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 6. és 11. pontjában, 5. § (2) bekezdés a), b) és c) pontjaiban, 5. § (4) bekezdésében, 6. § (5) bekezdésében, 11. § (16) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében, 143. § (4) bekezdés i) és j) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és e) pontjában, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”

2. § Az Ör. 2. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában vagyon)

„b) az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 30. § (3) bekezdésében felsoroltak.”

3. § Az Ör.

a) 4. § (2) bekezdésében a „melléklete „Korlátozottan forgalomképes” fejezetében” szövegrész helyébe a „melléklet 4. „Korlátozottan forgalomképes ingatlan vagyon törvény alapján” pontjában, valamint 2. melléklet 5. „Korlátozottan forgalomképes ingatlan vagyon helyi döntés alapján” pontjában” szöveg,

b) 4. § (4) bekezdésében a „melléklete „Korlátozottan forgalomképes” fejezetében” szövegrész helyébe a „melléklet 4. „Korlátozottan forgalomképes ingatlan vagyon törvény alapján” pontjában” szöveg,

c) 4. § (5) bekezdésében a „melléklete „Korlátozottan forgalomképes” fejezetében” szövegrész helyébe a „melléklet 2. „Forgalomképtelen ingatlan vagyon helyi döntés alapján” pontjában” szöveg,

d) 5. §-ában a „melléklete „Forgalomképes” fejezetében” szövegrész helyébe a „melléklet 1. „Forgalomképes ingatlan vagyon” pontjában” szöveg

lép.

4. § (1) Az Ör. 1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.

(2) Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 14/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet
FORGALOMKÉPES INGÓ VAGYONTÁRGYAK

A

B

C

D

Sorszám

Megnevezés

Azonosító számok

Bruttó érték

1.

Fűkasza benzinmotoros 1,7 KW FS 240 Stihl


Leltáriszám: 2021/11/2302/5

Vonalkód: 2021112302520

Gyáriszám: 190758130

Okmány szám: 262103666210.000,-


2.

Magassági ágvágó PT525 Husqvarna


Leltáriszám: 2021/11/2302/4

Vonalkód: 2021112302420

Gyáriszám: 20212600013

Okmány szám: 262103666

270.000,-


3.

Fűnyító önjáró Husqvarna LC356 VP


Leltáriszám: 2021/11/2302/3

Vonalkód: 2021112302320

Gyáriszám: 20205200354

Okmány szám: 262103666

210.000,-


4.

Ágdaráló TH 80 Tielburger


Leltáriszám: 2021/11/2302/2

Vonalkód: 2021112302220

Gyáriszám: 8212321

Okmány szám: 262103666

990.000,-


5.

Fűnyíró traktor hótólóval Rider P 524 Husqvarna


Leltáriszám: 2021/11/2302/1

Vonalkód: 2021112302120

Gyáriszám: 20214300004

Okmány szám: 262103666

4.603.465,-


6.

Vagyonvédelmi rendszer


Leltáriszám: 2021/11/241/1

Vonalkód: 2021112411202

Okmány szám: 15/2021

265.000,-


7.

Defibrillátor SAVER ONE AED


Leltáriszám: 2019/11/232/3

Vonalkód: 2019112323201

Gyáriszám: 50SP005121800018

Okmány szám: B1901690-19

448.819,-


8.

Vérnyomásmérő Holter ABPM


Leltáriszám: 2019/11/232/2

Vonalkód: 2019112322201

Gyáriszám: 2019/520091

Okmány szám: B1901690-19

274.802,-


9.

EKG Heart Screen 112 C-1


Leltáriszám: 2019/11/232/1

Vonalkód: 2019112321201

Gyáriszám: 19239218

Okmány szám: B1901690-19

448.819,-


10.

Klímaberendezés Szennyvíztísztító telepen

Leltáriszám: 2022/11/241/1

Okmány szám: 06/22330140

255.000,-

11.

Vegyszeradagoló Szennyvíztelepen

Leltáriszám:2022/11/232/2

Okmány szám:06/21330454

1.500.000,-

12.

Számítógép Compaq,


Leltáriszám:5

Vonalkód:5200401012019

Nyilvántartási szám: E/5

265.200,-


13.

FORD TRANSIT V363 KOMBI TREND MXX 377,Leltáriszám:80

Vonalkód:8020141212201

Gyáriszám:WF0FXXTTGFEB72372

Egyéb azonosító: Motorszám: EB72372

Nyilvántartási szám: E/80

9.743.307,-2. melléklet a 14/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet

1. FORGALOMKÉPES INGATLAN VAGYON

A

B

C

D

1

Település

Helyrajzi szám

Megnevezés

Cím

2

SITKE

02/15

Szántó

9671 Sitke,

3

SITKE

02/16

Szántó

9671 Sitke,

4

SITKE

02/20

Szántó

9671 Sitke, HERCSEG HEGY

5

SITKE

02/25

Szántó

9671 Sitke, HERCSEG HEGY

6

SITKE

02/32

Szántó

9671 Sitke, HERCSEG HEGY

7

SITKE

02/34

Szántó

9671 Sitke, HERCSEG HEGY

8

SITKE

02/35

Szántó

9671 Sitke, HERCSEG HEGY

9

SITKE

0347/11

Szántó

9671 Sitke, CSERESNYÉS KÚTI DŰLŐ

10

SITKE

0350/5

Rét

9671 Sitke, KIS DIÓS

11

SITKE

0350/7

Rét

9671 Sitke, KIS DIÓS

12

SITKE

0350/24

Szántó

9671 Sitke, SITKE

13

SITKE

0382/4

Szántó

9671 Sitke, NAGY DIÓS

14

SITKE

0382/28

Szántó, út

9671 Sitke, NAGY DIÓS

15

SITKE

22

Vendéglő

9671 Sitke, KOSSUTH LAJOS

16

SITKE

247

Beépítetlen terület

9671 Sitke,

17

SITKE

252

Beépítetlen terület

9671 Sitke,

18

SITKE

277

Beépítetlen terület

9671 Sitke,

19

SITKE

278

Beépítetlen terület

9671 Sitke,

20

SITKE

300

Beépítetlen terület

9671 Sitke,

21

SITKE

413

Épület, udvar

9671 Sitke, József Attila UTCA 56/A

22

SITKE

425

Beépítetlen terület

9671 Sitke,

23

SITKE

438

Beépítetlen terület

9671 Sitke,

24

SITKE

441

Beépítetlen terület

9671 Sitke, József Attila UTCA

25

SITKE

445

Beépítetlen terület

9671 Sitke, József Attila UTCA

26

SITKE

455

Beépítetlen terület

9671 Sitke,

27

SITKE

485

Beépítetlen terület

9671 Sitke,

28

SITKE

505

Beépítetlen terület

9671 Sitke,

29

SITKE

506

Beépítetlen terület

9671 Sitke,

30

SITKE

530

Beépítetlen terület

9671 Sitke, HEGYALJA

31

SITKE

531

Beépítetlen terület

9671 Sitke, HEGYALJA

32

SITKE

598

Beépítetlen terület

9671 Sitke,

33

SITKE

660

Beépítetlen terület

9671 Sitke,

34

SITKE

661

Beépítetlen terület

9671 Sitke,

35

SITKE

683

Beépítetlen terület

9671 Sitke,

36

SITKE

684

Beépítetlen terület

9671 Sitke,

37

SITKE

1085

Rét

9671 Sitke,

38

SITKE

1104

Zárkerti művelés alól kivett terület

9671 Sitke,

39

SITKE

1173

Zárkerti művelés alól kivett

9671 Sitke,

40

SITKE

1175

Erdő

9671 Sitke,

41

SITKE

1214

Rét

9671 Sitke,

42

SITKE

1215

Szőlő

9671 Sitke,

43

SITKE

1216

Gyümölcsös

9671 Sitke,

44

SITKE

1421

Zárkerti művelés alól kivett terület

9671 Sitke, SÁR HEGY

45

SITKE

1428

Zárkerti művelés alól kivett terület

9671 Sitke, SÁR HEGY

46

SITKE

1432

Gyümölcsös, szőlő

9671 Sitke, SÁR HEGY

47

SITKE

1438

Szőlő, rét, kert

9671 Sitke, SÁR HEGY

48

SITKE

1473

Zárkerti művelés alól kivett terület

9671 Sitke, SÁR HEGY

49

SITKE

1486/3

Zárkerti művelés alól kivett terület

9671 Sitke,

50

SITKE

1509

Zárkerti művelés alól kivett terület

9671 Sitke,

51

SITKE

1511

Zárkerti művelés alól kivett terület

9671 Sitke, PAP HEGY

52

SITKE

1512

Zárkerti művelés alól kivett terület

9671 Sitke, PAP HEGY

53

SITKE

1526/1

Zárkerti művelés alól kivett terület

9671 Sitke, PAP HEGY

54

SITKE

1526/2

Kert

9671 Sitke, PAP HEGY

55

SITKE

1535

Zárkerti művelés alól kivett terület

9671 Sitke, PAP HEGY

56

SITKE

1570

Kert

9671 Sitke, PAP HEGY

57

SITKE

1582

Szőlő, gyümölcsös

9671 Sitke, PAP HEGY

58

SITKE

1602

Zárkerti művelés alól kivett terület

9671 Sitke,

59

SITKE

1604

Zárkerti művelés alól kivett terület

9671 Sitke,

60

SITKE

1608

Rét

9671 Sitke,

61

SITKE

1613

Zárkerti művelés alól kivett terület

9671 Sitke,

62

SITKE

1690

Kert. szőlő

9671 Sitke,

63

SITKE

1751

Szőlő

9671 Sitke,

64

SITKE

1807

Kert

9671 Sitke,

65

SITKE

1808

Zárkerti művelés alól kivett terület

9671 Sitke,

66

SITKE

1809

Rét, szőlő

9671 Sitke,

67

SITKE

1810

Kert

9671 Sitke,

68

SITKE

1812

Erdő

9671 Sitke,

69

SITKE

1813

Gyümölcsös

9671 Sitke,

70

SITKE

1814

Kert

9671 Sitke,

71

SITKE

1845

Zárkerti művelés alól kivett terület

9671 Sitke,

72

SITKE

1846

Zárkerti művelés alól kivett terület

9671 Sitke,

73

SITKE

1850/7

Zárkerti művelés alól kivett terület

9671 Sitke,

74

SITKE

1853

Zárkerti művelés alól kivett terület

9671 Sitke,

75

SITKE

1854

Gyümölcsös

9671 Sitke,

76

SITKE

1855

Gyümölcsös

9671 Sitke,

77

SITKE

1857

Rét

9671 Sitke,

78

SITKE

1858

Zárkerti művelés alól kivett terület

9671 Sitke,

79

SITKE

1861

Rét

9671 Sitke,

80

SITKE

1862

Zárkerti művelés alól kivett terület

9671 Sitke,

81

SITKE

1865

Szőlő

9671 Sitke,

82

SITKE

1866

Zárkerti művelés alól kivett terület

9671 Sitke,

83

SITKE

1867

Zárkerti művelés alól kivett terület

9671 Sitke,

84

SITKE

1870

Gyümölcsös

9671 Sitke,

85

SITKE

1871

Zárkerti művelés alól kivett terület

9671 Sitke,

86

SITKE

1874

Rét

9671 Sitke,

87

SITKE

1875

Zárkerti művelés alól kivett terület

9671 Sitke,

88

SITKE

1889

Gyümölcsös

9671 Sitke,

89

SITKE

1892

Zárkerti művelés alól kivett terület

9671 Sitke,

90

SITKE

1894

Zárkerti művelés alól kivett terület

9671 Sitke,

91

SITKE

1896

Zárkerti művelés alól kivett terület

9671 Sitke,

92

SITKE

1932

Zárkerti művelés alól kivett terület

9671 Sitke,

93

SITKE

1933

Zárkerti művelés alól kivett terület

9671 Sitke,

94

SITKE

2013

Zárkerti művelés alól kivett terület

9671 Sitke,

95

SITKE

2014

Zárkerti művelés alól kivett terület

9671 Sitke,

96

SITKE

2015

Zárkerti művelés alól kivett terület

9671 Sitke,

97

SITKE

2054

Zárkerti művelés alól kivett terület

9671 Sitke,

98

SITKE

2136/1

Zárkerti művelés alól kivett terület

9671 Sitke,

99

SITKE

2185

Zárkerti művelés alól kivett terület

9671 Sitke,

100

SITKE

2186

Zárkerti művelés alól kivett terület

9671 Sitke,

101

SITKE

2191/1

Zárkerti művelés alól kivett terület

9671 Sitke,

102

SITKE

2234

Zárkerti művelés alól kivett terület

9671 Sitke,

103

SITKE

2235

Zárkerti művelés alól kivett terület

9671 Sitke,

104

SITKE

2250

Zárkerti művelés alól kivett terület

9671 Sitke,

105

SITKE

2278

Zárkerti művelés alól kivett terület

9671 Sitke,

106

SITKE

2282

Zárkerti művelés alól kivett terület

9671 Sitke,

107

SITKE

2283

Zárkerti művelés alól kivett terület

9671 Sitke,

108

SITKE

2292

Zárkerti művelés alól kivett terület

9671 Sitke,

109

SITKE

0234/1

Legelő

9671 Sitke,

110

SITKE

0234/3

Legelő

9671 Sitke,

111

SITKE

1941

Erdő

9671 Sitke,

112

SITKE

1942

Rét, szántó

9671 Sitke,

113

SITKE

2031

Erdő

9671 Sitke,

114

SITKE

2032

Erdő, rét, szőlő, szántó

9671 Sitke,

115

SITKE

2033

Erdő

9671 Sitke,

116

SITKE

2128

Erdő

9671 Sitke,

117

SITKE

2129

Kert, szőlő, gyümölcsös, rét, erdő

9671 Sitke,

118

SITKE

2131

Erdő

9671 Sitke,

119

SITKE

2196

Szőlő

9671 Sitke,

120

SITKE

2197

Erdő

9671 Sitke,

121

SITKE

2202

Erdő

9671 Sitke,

122

SITKE

2203

Kert, gyümölcsös

9671 Sitke,

123

SITKE

2204

Rét, kert, gyümölcsös

9671 Sitke,

124

SITKE

2205

Erdő

9671 Sitke,

125

SITKE

2236

Rét, erdő

9671 Sitke,

126

SITKE

2237

Erdő

9671 Sitke,

127

SITKE

2238

Erdő

9671 Sitke,

128

SITKE

2239

Rét, erdő

9671 Sitke,

129

SITKE

2241

Erdő

9671 Sitke,

130

SITKE

2136/2

Erdő

9671 Sitke,

131

SITKE

2240

Rét, erdő

9671 Sitke,

132

SITKE

3180/1/A/90

Kistérségi Iroda

9671 Sárvár, HUNYADI UTCA 54.

133

SITKE

383

Beépítetlen terület

9671 Sitke, KOSSUTH LAJOS UTCA 13.

134

SITKE

380/ 5

Járda

9671 Sitke,

135

SITKE

378

Beépítetlen terület

9671 Sitke,

2. FORGALOMKÉPTELEN INGATLAN VAGYON HELYI DÖNTÉS ALAPJÁN

A

B

C

D

1

Település

Helyrajzi szám

Megnevezés

Cím

2

SITKE

267

Árok

9671 Sitke,

3

SITKE

388

Beépítetlen terület

9671 Sitke,

4

SITKE

396

Temető

9671 Sitke,

5

SITKE

688

Temető - Bassiana u

9671 Sitke, Bassiana

3. FORGALOMKÉPTELEN INGATLAN VAGYON TÖRVÉNY ALAPJÁN

A

B

C

D

1

Település

Helyrajzi szám

Megnevezés

Cím

2

SITKE

033/2

Közút

9671 Sitke,

3

SITKE

0388/1

Közút

9671 Sitke, ÖREGHEGY

4

SITKE

21

Önk. közút - Dózsa György u.

9671 Sitke,

5

SITKE

25

Önk. közút

9671 Sitke, PETŐFI

6

SITKE

26

Önk. közút

9671 Sitke, SITKE

7

SITKE

33

Óvoda, lakások

9671 Sitke, PETŐFI 29.

8

SITKE

57

Járda

9671 Sitke, KOSSUTH LAJOS

9

SITKE

136

Önk. közút

9671 Sitke, ZRÍNYI MIKLÓS

10

SITKE

166

Önk. közút

9671 Sitke, SZENNYES FÖLD

11

SITKE

239

Árok

9671 Sitke,

12

SITKE

265

Önk. közút

9671 Sitke,

13

SITKE

266

Önk. közút

9671 Sitke, ADY ENDRE

14

SITKE

363/2

Árok

9671 Sitke,

15

SITKE

372

Önk. közút

9671 Sitke,

16

SITKE

381

Önk. közút

9671 Sitke, HUNYADI

17

SITKE

390

Közterület

9671 Sitke,

18

SITKE

398/2

Önk. közút

9671 Sitke,

19

SITKE

398/1

Emlékmű

9671 Sitke,

20

SITKE

399

Közpark

9671 Sitke,

21

SITKE

412

Járda

9671 Sitke, HUNYADI

22

SITKE

421

Árok

9671 Sitke,

23

SITKE

440

Önk. közút

9671 Sitke, KOSSUTH LAJOS

24

SITKE

461

Járda

9671 Sitke,

25

SITKE

462

Önk. közút

9671 Sitke,

26

SITKE

464

Önk. közút - Hercseghegyalja u.

9671 Sitke,

27

SITKE

495

Önk. közút

9671 Sitke,

28

SITKE

496

Árok

9671 Sitke,

29

SITKE

518

Önk. közút

9671 Sitke, HEGYALJA

30

SITKE

556

Közterület

9671 Sitke, József Attila UTCA

31

SITKE

557/2

Közterület

9671 Sitke, József Attila UTCA

32

SITKE

563

Önk. közút

9671 Sitke, KERTÉSZKERT

33

SITKE

602

Önk. közút

9671 Sitke,

34

SITKE

608

Önk. közút

9671 Sitke, VADKERT

35

SITKE

659

Árok

9671 Sitke,

36

SITKE

687

Önk. közút

9671 Sitke,

37

SITKE

1072

Közút

9671 Sitke,

38

SITKE

1109

Közút

9671 Sitke,

39

SITKE

1124

Közút

9671 Sitke,

40

SITKE

1129

Közút

9671 Sitke,

41

SITKE

1147

Közút

9671 Sitke,

42

SITKE

1190

Közút

9671 Sitke,

43

SITKE

1198

Közút

9671 Sitke,

44

SITKE

1210

Közút

9671 Sitke,

45

SITKE

1336

Árok

9671 Sitke,

46

SITKE

1349

Árok

9671 Sitke,

47

SITKE

1387

Közút

9671 Sitke, ÚJ HEGY

48

SITKE

1454

Közút

9671 Sitke,

49

SITKE

1476

Közút

9671 Sitke,

50

SITKE

1485

Közút

9671 Sitke,

51

SITKE

1542

Közút

9671 Sitke,

52

SITKE

1589

Közút

9671 Sitke,

53

SITKE

1721

Közút

9671 Sitke,

54

SITKE

1835

Közút

9671 Sitke,

55

SITKE

1836

Közút

9671 Sitke,

56

SITKE

1837

Közút

9671 Sitke,

57

SITKE

1887

Közút

9671 Sitke,

58

SITKE

2112

Közút

9671 Sitke,

59

SITKE

2355/1

Közút

9671 Sitke,

60

SITKE

0323/2

Saját használatú út

9671 Sitke,

61

SITKE

269

Közút

9671 Sitke,

62

SITKE

463/12

Árok

9671 Sitke,

63

SITKE

557/3

Közterület

9671 Sitke,

64

SITKE

690

Bassiana utca

9671 Sitke, Bassiana

65

SITKE

07

Árok

9671 Sitke,

66

SITKE

08/2

Árok

9671 Sitke,

67

SITKE

08/4

Árok

9671 Sitke,

68

SITKE

08/7

Árok

9671 Sitke,

69

SITKE

0176

Árok

9671 Sitke,

70

SITKE

0191

Árok

9671 Sitke,

71

SITKE

0200

Árok

9671 Sitke,

72

SITKE

0204

Árok

9671 Sitke,

73

SITKE

0237

Árok

9671 Sitke,

74

SITKE

0239/2

Árok

9671 Sitke,

75

SITKE

0240

Árok

9671 Sitke,

76

SITKE

0244/2

Árok

9671 Sitke,

77

SITKE

0245

Árok

9671 Sitke,

78

SITKE

0260

Árok

9671 Sitke,

79

SITKE

0264

Árok

9671 Sitke,

80

SITKE

0265

Árok

9671 Sitke,

81

SITKE

0272

Árok

9671 Sitke,

82

SITKE

0293

Árok

9671 Sitke,

83

SITKE

0309

Árok

9671 Sitke,

84

SITKE

0323/1

Árok

9671 Sitke,

85

SITKE

0323/3

Árok

9671 Sitke,

86

SITKE

0328/2

Árok

9671 Sitke,

87

SITKE

0344/4

Árok

9671 Sitke,

88

SITKE

0402

Árok

9671 Sitke,

89

SITKE

048

Árok

9671 Sitke,

90

SITKE

081/1

Árok

9671 Sitke,

91

SITKE

03

Helyi közút

9671 Sitke,

92

SITKE

05

Helyi közút

9671 Sitke,

93

SITKE

012/1

Helyi közút

9671 Sitke,

94

SITKE

012/7

Helyi közút

9671 Sitke,

95

SITKE

031/1

Helyi közút

9671 Sitke,

96

SITKE

034

Helyi közút

9671 Sitke,

97

SITKE

035/3

Helyi közút

9671 Sitke,

98

SITKE

035/15

Helyi közút

9671 Sitke,

99

SITKE

035/16

Helyi közút

9671 Sitke,

100

SITKE

030

Árok

9671 Sitke,

101

SITKE

045

Helyi közút

9671 Sitke,

102

SITKE

047

Helyi közút

9671 Sitke,

103

SITKE

065

Helyi közút

9671 Sitke,

104

SITKE

066

Helyi közút

9671 Sitke,

105

SITKE

067

Helyi közút

9671 Sitke,

106

SITKE

070

Helyi közút

9671 Sitke,

107

SITKE

074

Helyi közút

9671 Sitke,

108

SITKE

071

Helyi közút

9671 Sitke,

109

SITKE

077

Helyi közút

9671 Sitke,

110

SITKE

079

Helyi közút

9671 Sitke,

111

SITKE

080

Helyi közút

9671 Sitke,

112

SITKE

082

Helyi közút

9671 Sitke,

113

SITKE

085

Helyi közút

9671 Sitke,

114

SITKE

087/1

Helyi közút

9671 Sitke,

115

SITKE

090

Helyi közút

9671 Sitke,

116

SITKE

0148

Helyi közút

9671 Sitke,

117

SITKE

0151

Helyi közút

9671 Sitke,

118

SITKE

0165/6

Helyi közút

9671 Sitke,

119

SITKE

0173/2

Helyi közút

9671 Sitke,

120

SITKE

0174

Helyi közút

9671 Sitke,

121

SITKE

0179/2

Helyi közút

9671 Sitke,

122

SITKE

0180/6

Helyi közút

9671 Sitke,

123

SITKE

0182

Helyi közút

9671 Sitke,

124

SITKE

0183

Helyi közút

9671 Sitke,

125

SITKE

0189/4

Helyi közút

9671 Sitke,

126

SITKE

0192

Helyi közút

9671 Sitke,

127

SITKE

0196

Helyi közút

9671 Sitke,

128

SITKE

0197

Helyi közút

9671 Sitke,

129

SITKE

0202

Helyi közút

9671 Sitke,

130

SITKE

0203

Helyi közút

9671 Sitke,

131

SITKE

0211

Helyi közút

9671 Sitke,

132

SITKE

0223

Helyi közút

9671 Sitke,

133

SITKE

0224

Helyi közút

9671 Sitke,

134

SITKE

0230

Helyi közút

9671 Sitke,

135

SITKE

0235

Helyi közút

9671 Sitke,

136

SITKE

0247

Helyi közút

9671 Sitke,

137

SITKE

0248

Helyi közút

9671 Sitke,

138

SITKE

0250

Helyi közút

9671 Sitke,

139

SITKE

0253

Helyi közút

9671 Sitke,

140

SITKE

0255

Helyi közút

9671 Sitke,

141

SITKE

0257

Helyi közút

9671 Sitke,

142

SITKE

0262

Helyi közút

9671 Sitke,

143

SITKE

0267

Helyi közút

9671 Sitke,

144

SITKE

0274

Helyi közút

9671 Sitke,

145

SITKE

0276

Helyi közút

9671 Sitke,

146

SITKE

0281

Helyi közút

9671 Sitke,

147

SITKE

0282

Helyi közút

9671 Sitke,

148

SITKE

0290

Helyi közút

9671 Sitke,

149

SITKE

0295

Helyi közút

9671 Sitke,

150

SITKE

0297

Helyi közút

9671 Sitke,

151

SITKE

0302/1

Helyi közút

9671 Sitke,

152

SITKE

0302/2

Helyi közút

9671 Sitke,

153

SITKE

0316

Helyi közút

9671 Sitke,

154

SITKE

0340/2

Helyi közút

9671 Sitke,

155

SITKE

0348/1

Helyi közút

9671 Sitke,

156

SITKE

0348/3

Helyi közút

9671 Sitke,

157

SITKE

0349

Helyi közút

9671 Sitke,

158

SITKE

0357

Helyi közút

9671 Sitke,

159

SITKE

0358/2

Helyi közút

9671 Sitke,

160

SITKE

0358/4

Helyi közút

9671 Sitke,

161

SITKE

0362

Helyi közút

9671 Sitke,

162

SITKE

0369/16

Helyi közút

9671 Sitke,

163

SITKE

0370/2

Helyi közút

9671 Sitke,

164

SITKE

0372

Helyi közút

9671 Sitke,

165

SITKE

0373/2

Helyi közút

9671 Sitke,

166

SITKE

0374

Helyi közút

9671 Sitke,

167

SITKE

0375/4

Helyi közút

9671 Sitke,

168

SITKE

0375/6

Helyi közút

9671 Sitke,

169

SITKE

0375/7

Helyi közút

9671 Sitke,

170

SITKE

0381/2

Helyi közút

9671 Sitke,

171

SITKE

0382/7

Helyi közút

9671 Sitke,

172

SITKE

0382/9

Helyi közút

9671 Sitke,

173

SITKE

0384

Helyi közút

9671 Sitke,

174

SITKE

0385

Helyi közút

9671 Sitke,

175

SITKE

0386/3

Helyi közút

9671 Sitke,

176

SITKE

0399/21

Helyi közút

9671 Sitke,

177

SITKE

0401

Helyi közút

9671 Sitke,

178

SITKE

618/13

Közút

9671 Sitke, VADKERT

179

SITKE

618/14

Közút

9671 Sitke,

180

SITKE

618/18

Közút

9671 Sitke,

181

SITKE

645

Közút

9671 Sitke,

182

SITKE

0287/3

Közforgalom elől el nem zárt magánút

9671 Sitke,

183

SITKE

676/1

Járda

9671 Sitke,

184

SITKE

669/1

Járda

9671 Sitke,

185

SITKE

670/8

Járda

9671 Sitke,

186

SITKE

08/12

Közforgalom által el nem zárt magánút

9671 Sitke,

187

SITKE

08/13

Rét -Szennyvíztisztító

9671 Sitke,

188

SITKE

000002

Szennyvízcsatorna hálózat

9671 Sitke, SITKE TERÜLETE

189

SITKE

000003

Ívóvízhálózat

9671 Sitke, SITKE TERÜLETE

190

SITKE

559/2

Beépítetlen terület

9561 NAGYSIMONYI, BELTERÜLET

191

SITKE

558/2

Beépítetlen terület

9561 NAGYSIMONYI, BELTERÜLET

192

SITKE

560/2

Beépítetlen terület

9561 Nagysimonyi,

193

SITKE

8/2

Vízmű

9561 Nagysimonyi,

194

SITKE

380/7

Járda

9671 Sitke,

195

SITKE

380/6

Közút

9671 Sitke,

196

SITKE

031/9

Külterületi közút

9671 Sitke,

197

SITKE

0266/1

Helyi közút

9671 Sitke,

198

SITKE

689

Temető - Bassina u.

9671 Sitke, Bassiana

199

SITKE

108

Járda

9671 Sitke,

200

SITKE

109

Járda

9671 Sitke,

201

SITKE

111

Járda

9671 Sitke,

202

SITKE

380/4

Közút

9671 Sitke,

203

SITKE

663/1

Járda

9671 Sitke,

204

SITKE

664/1

Járda

9671 Sitke,

205

SITKE

665/1

Járda

9671 Sitke,

206

SITKE

666/1

Járda

9671 Sitke,

207

SITKE

667/1

Járda

9671 Sitke,

208

SITKE

668/1

Járda

9671 Sitke,

209

SITKE

670/10

Járda

9671 Sitke,

210

SITKE

670/12

Közút

9671 Sitke,

211

SITKE

670/13

Beépítetlen terület

9671 Sitke,

212

SITKE

670/14

Járda

9671 Sitke,

213

SITKE

670/16

Járda

9671 Sitke,

214

SITKE

677/1

Járda

9671 Sitke,

215

SITKE

723

Közút

9671 Sitke,

216

SITKE

035/33

Helyi közút

9671 Sitke,

217

SITKE

0189/12

Helyi közút

9671 Sitke,

218

SITKE

0344/10

Helyi közút

9671 Sitke,

219

SITKE

0382/31

Helyi közút

9671 Sitke,

220

SITKE

1477/5

Helyi közút

9671 Sitke,

221

SITKE

1654

Helyi közút

9671 Sitke,

222

SITKE

1943/4

Magánút

9671 Sitke,

4. KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES INGATLAN VAGYON TÖRVÉNY ALAPJÁN

A

B

C

D

1

Település

Helyrajzi szám

Megnevezés

Cím

2

SITKE

380/9

Községháza, kultúrház, orvosi rendelő

9671 Sitke, HUNYADI 1.

3

SITKE

373/1

Beépítetlen terület - Sportpálya

9671 Sitke

4

SITKE

373/2

Beépítetlen terület

9671 Sitke

5

SITKE

373/3

Beépítetlen terület

9671 Sitke

6

SITKE

000001

Vízvezeték

9671 Sitke

7

SITKE

24

Tűzoltószertár

9671 Sitke

5. KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES INGATLAN VAGYON HELYI DÖNTÉS ALAPJÁN

A

B

C

D

1

Település

Helyrajzi szám

Megnevezés

Cím

2

SITKE

1850/6

Helyi közút

9671 Sitke