Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 4/2015 (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 02- 2022. 11. 02

Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 4/2015 (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2022.11.02.

Sitke Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. § Ez a rendelet 2022. november 1-jén lép hatályba.

1. melléklet3

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. november 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.