Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2023. évi átmeneti gazdálkodásáról

Hatályos: 2023. 01. 01

Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.01.01.
az önkormányzat 2023. évi átmeneti gazdálkodásáról
Általános indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. §-a meghatározza a helyi önkormányzatok átmeneti gazdálkodásának szabályait. A 25. § (1) bekezdése szerint „ha a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben legkésőbb március 15-ig nem fogadta el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot, amelyben felhatalmazást ad, hogy a helyi önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket folytatólagosan beszedhessék, kiadásaikat teljesítsék.”
A rendelet-alkotással a képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek arra, hogy az önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedhesse, és kiadásait fedezhesse. Az önkormányzat 2023. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet-tervezetben részletesen meghatározásra kerültek azok a szabályok, keretek, amelyek között a kiemelt működési célú kiadásokra, a felhalmozási, beruházási, felújítási feladatokra kötelezettségek vállalhatók, illetve kifizetések teljesíthetők, valamint az e kiadások teljesítésének fedezetére szolgáló bevételek.
A bevételek beszedésére, illetve kiadások teljesítésére szóló felhatalmazás - az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatálya – 2023 január 1-jétől a község 2023. évi költségvetési rendelete hatálybalépésének napjáig szól. Az átmeneti időszak alatt teljesített bevételek és kiadások az önkormányzat 2023. évi költségvetésébe beépülnek.
Sitke község Önkormányzatának 2023. év eleji, átmeneti időszak alatti folyamatos működésének biztosítása érdekében terjesztjük a Képviselő-testület elé az átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet.
Részletes indokolás
Az 1–9. §-hoz
1. § - hoz
Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben a képviselő-testület felhatalmazást ad arra a polgármesternek, hogy a helyi önkormányzat bevételeit beszedhesse, és folyamatos működéséhez szükséges kiadásokat fedezhesse.
2. § - hoz
Az átmeneti gazdálkodás időszakára vonatkozóan a rendelet meghatározza a működési kiadások teljesítésére vonatkozó cselekvési keretet, tartalmazza azokat a felhatalmazásokat, melyek szükségesek a költségvetési rendelet elfogadásáig a folyamatos működéshez.
3. § - hoz
Fejlesztések és felújítások tekintetében új feladatok vállalására a rendelet nem ad lehetőséget, de az előző évi költségvetés terhére vállalt, a következő évre áthúzódó saját vagy pályázati forrásokkal fedezett kötelezettségek teljesítésére felhatalmazást ad a polgármester részére. Megfogalmazza az újonnan induló beruházások és felújítások esetében azokat a kivételeket, amelyre kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető.
4. § - hoz
Felhatalmazást ad a polgármesternek a folyamatos településüzemeltetési és eredményes beszerzési és közbeszerzési szerződések megkötésére.
5. – 6. § - hoz
Az átmeneti gazdálkodás időszakára vonatkozóan a rendelet meghatározza a kiadások teljesítéséhez rendelkezésre álló forrásokat, valamint felhatalmazást ad a polgármesternek és a költségvetési szerv vezetőjének a bevételek beszedésére.
7. § - hoz
Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megfogalmazza, hogy a gazdálkodás rendjére vonatkozóan a 2022. évi költségvetési rendeletben elfogadott szabályok érvényesek.
8. § - hoz
A rendeletet 2023. január 1-jétől az új költségvetési rendelet hatályba lépéséig kell alkalmazni..
9. § - hoz
A költségvetési rendeletet az átmeneti gazdálkodás alapján beszedett bevételek és teljesített kiadások beépítésével kell elfogadni.