Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2013. (III.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 30

Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.11.30.
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2013. (III.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
Az Ör. mellékletei sorolják fel tételesen Sitke Község Önkormányzata vagyonát.
Az Ör. 2013. március 27. napján hatályba lépett módosítása óta Sitke Község Önkormányzata vagyonában bekövetkezett változások szükségessé teszik az Ör. módosítását annak érdekében, hogy az hiteles módon, a jelenlegi valós állapotot megjelenítve mutassa be tételesen az önkormányzat vagyonát.
Az alábbiakban felsorolásra kerülnek – a teljesség igénye nélkül – a jelentősebb vagyontárgyak, melyek az Ör. 2013. márciusi módosításának hatályba lépése óta elidegenítésre, illetve megszerzésre kerültek.
Sitke Község Önkormányzata vagyonában bekövetkező valamennyi változás átvezetésére jogszabály szerkesztési szempontból a mellékletek újraszabályozásával történik, melynek eredményeképpen az új mellékletekben már kizárólag a jelenleg az Önkormányzat tulajdonában álló vagyonelemek kerülnek felsorolásra. Az újraszabályozással történő módosítást indokolja továbbá az is, hogy a rendelet mellékletei jelenleg az önkormányzati vagyonkataszter felépítését követik, így nem teljesen felelnek meg formailag a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet 1. § (2) bekezdés, valamint a 129-130. §-a és az 1. melléklet által meghatározott, a mellékletek tagolására, a mellékleteken belüli pontokra, táblázatokra vonatkozó előírásoknak, mintáknak.
Az Ör. 2013. március 27. napján hatályba lépett módosítása óta Sitke Község Önkormányzata által megszerzett ingatlanok, ingatlanrészek különösen:
Sitke 379/2 hrszú beépítetlen terület megnevezésű ingatlan
Sitke 377/1 és 378 hrszú beépítetlen terület, 380/4 hrsz-ú közút, 380/5 hrsz-ú járda, 380/6 hrsz-ú közút, 380/7 hrsz-ú járda, 380/8 hrsz-ú bolt, gazdasági épület és udvar, 380/9 hrsz-ú községháza, kultúrház, 2 gazdasági épület, sportöltöző megnevezésű ingatlanok
Sitke 689 hrszú evangélikus temető tulajdonjogának és mindennemű fenntartási kötelezettségének átvétele
Az Ör. 2013. március 27. napján hatályba lépett módosítása óta Sitke Község Önkormányzata által értékesített ingatlanok, ingatlanrészek különösen:
- Sitke 442 hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű ingatlan
- Sitke 1922, 1923, 1931 és 1934 hrsz-ú művelés alól kivett zártkerti ingatlanok
- Sitke 1590 hrsz-ú zártkerti művelés alól kivett terület és út
- Sitke 718 hrsz-ú – 9671 Sitke, Dózsa György utca 20. – beépítetlen terület megnevezésű ingatlan
Részletes indokolás
A 4. §-hoz, az 1–5. §-hoz, az 1. melléklethez és a 2. melléklethez
1-5. §
Az 1. § az Ör. bevezető részének újraszabályozásáról rendelkezik, melyre azért kerül sor, mert a jelenlegi bevezető rész már hatályon kívül helyezett jogszabályi hivatkozásokat is tartalmaz, emellett a felhatalmazó és a feladatkört szabályozó jogszabályi rendelkezéseket se teljesen pontosan tartalmazza.
A bevezető rész módosítását a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 8. § (2) bekezdés b) pontja lehetővé teszi.
A 2. § az Ör. 2. § b) pontjának újraszabályozásáról rendelkezik, melyet az indokol, hogy a b) pontban hivatkozott jogszabály már hatályon kívül helyezésre került.
A 3. § a) pontja az Ör. 4. § (2) bekezdés szövegcserés módosításáról rendelkezik, melyet az indokol, hogy a (2) bekezdésben szereplő melléklet hivatkozás nem felel meg a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet 129-130. §-a és az 1. melléklet által meghatározott, a mellékleteken belüli pontokra vonatkozó előírásoknak (a mellékletnek nincs „fejezete”).
A 3. § b) pontja az Ör. 4. § (4) bekezdés szövegcserés módosításáról rendelkezik, melyet az indokol, hogy a (4) bekezdésben szereplő melléklet hivatkozás nem felel meg a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet 129-130. §-a és az 1. melléklet által meghatározott, a mellékleteken belüli pontokra vonatkozó előírásoknak (a mellékletnek nincs „fejezete”).
Az 3. § c) pontja az Ör. 4. § (5) bekezdés szövegcserés módosításáról rendelkezik, melyet az indokol, hogy az (5) bekezdésben szereplő melléklet hivatkozás nem felel meg a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet 129-130. §-a és az 1. melléklet által meghatározott, a mellékleteken belüli pontokra vonatkozó előírásoknak (a mellékletnek nincs „fejezete”).
A 3. § d) pontja az Ör. 5. § szövegcserés módosításáról rendelkezik, melyet az indokol, hogy az 5. §-ban szereplő melléklet hivatkozás nem felel meg a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet 129-130. §-a és az 1. melléklet által meghatározott, a mellékleteken belüli pontokra vonatkozó előírásoknak (a mellékletnek nincs „fejezete”).
A 4. § az Ör. 1. mellékletének, valamint 2. mellékletének újraszabályozásáról rendelkezik.
Az 5. § az Ör. hatálybalépéséről rendelkezik.