Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

a helyi építési szabályzatról szóló 11/2010.(IX.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 30

Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.07.30.
a helyi építési szabályzatról szóló 11/2010.(IX.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
Általános indokolás
Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testülete kezdeményezte a helyi építési szabályzat és annak mellékleteként elfogadott szabályozási terv módosítását.
1. Társadalmi hatások
A rendelet módosítása a változó társadalmi és gazdasági feltételek kielégítése céljából készült, elfogadásával kedvezőbb jogi környezetet biztosít a község területén a természetes és a jogi személyek számára.
2. Gazdasági, költségvetési hatások
A lakóterületfejlesztési, gazdaságélénkítő, vállalkozást segítő, beruházást ösztönző a községfejlesztési célok elérését elősegítő hatásai várhatóak. A korábbi rendelet megtartandó elemeire építő, és a módosítások átvezetésével elfogadható új rendeletnek közvetlen költségvetési hatásai nincsenek.
3. Környezeti hatások
A korábbi rendelet megtartandó elemeire építő, és a módosítások átvezetésével elfogadható új rendelet környezeti hatása a meglévő területek ésszerű és célszerű felhasználásának elősegítése, a belső tartalékok hatékonyabb kihasználása, a meglévő be nem épített területekkel való hatékony gazdálkodás megvalósításával.
4. Egészségügyi következmények
A rendeletnek egészségügyi következményei nincsenek.
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A korábbi rendelet megtartandó elemeire építő, és a módosítások átvezetésével elfogadható új rendelet a lakosság adminisztratív terheit nem növeli, az építéshatósági munkát elősegíti.
6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
A korábbi rendelet megtartandó elemeire építő, és a módosítások átvezetésével elfogadható új rendelet szükségességét a folyton változó társadalmi igények és a magasabb szintű építési előírásokhoz való alkalmazkodás indokolja.
Várható következménye, új munkahelyek teremtése, életminőség javulása.
7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A korábbi rendelet megtartandó elemeire építő, és a módosítások átvezetésével elfogadható új rendelet végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
Sitke, 2022. július 28.
Morgós István
polgármester
Részletes indokolás
Az 1–6. §-hoz, az 1. melléklethez és a 2. melléklethez
Az 1. § a különleges kereskedelem, vendéglátás építési övezet előírásainak újraszabályozásáról rendelkezik.
A 2. § helyi építési szabályzat mellékletének kiegészítéséről rendelkezik.
A 3. § Pápa katonai repülőtér működését biztosító korlátozások szabályozásáról rendelkezik.
A 4. § helyi építési szabályzat mellékleteinek módosulásáról, illetve kiegészítéséről rendelkezik.
Az 5. §-ban a helyi építési szabályzat módosult mellékletének megnevezése kerül kijavításra.
A 6. § a rendelet hatályba lépésének időpontjáról rendelkezik.