Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2023. 06. 01- 2023. 06. 01

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

2023.06.01.

Dozmat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Dozmat Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat közigazgatási területére kiterjedő hatállyal

a) helyi iparűzési adót

b) idegenforgalmi adót

vezet be.

1. Helyi iparűzési adó

2. § A helyi iparűzési adó mértéke az adóalap 1 %-a.

2. Idegenforgalmi adó

3. § (1) Az idegenforgalmi adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

(2) Az idegenforgalmi adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 500,-Ft.

4. § Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi adókról szóló 9/2015 (IX.7.) önkormányzati rendelet.

5. § Ez a rendelet 2023. június 1-jén lép hatályba.