Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016 (XII.10.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátások körzeteiről

Hatályos: 2016. 12. 11

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya kiterjed Kétvölgy község közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzetre, házi gyermekorvosi körzetre, fogorvosi körzetre, védőnői ellátás körzetére, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint az iskola-egészségügyi ellátásra.

2. Az alapellátás körzetei


2. § Kétvölgy Községi Önkormányzat teljes közigazgatási területe egy háziorvosi vegyes körzetet alkot a gyermek és a felnőtt lakosság ellátására. A körzet székhelye: 9982 Apátistvánfalva, Fő út 107.


3. § Az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátást az önkormányzat feladatellátási szerződés keretében láttatja el. Az ügyeleti ellátás székhelye: 9970 Szentgotthárd, Rákóczi Ferenc u. 5.


4. § Kétvölgy Községi Önkormányzat teljes közigazgatási területe egy védőnői körzetet alkot. A körzet székelye: 9982 Apátistvánfalva, Fő út 107.


5. § (1) Kétvölgy Községi Önkormányzat teljes közigazgatási területe egy fogorvosi alapellátási körzetet alkot. A fogorvosi körzet székhelye: 9970 Szentgotthárd, Hunyadi u. 18.

(2) Kétvölgy Községi Önkormányzat teljes közigazgatási területe a fogorvosi ügyelet vonatkozásában egy fogorvosi körzetet alkot. Székhelye: Markusovszky Egyetemi Oktató Kórház, 9700 Szombathely, Markusovszky L. u. 5.

(3) A rendelési időn túli fogorvosi ügyelet székhelye: Markusovszky Egyetemi Oktató Kórház, 9700 Szombathely, Markusovszky L. u. 5.

(4) A fogorvosi sürgősségi ellátás (hétvégén és ünnepnapokon) ügyelet székhelye: Markusovszky Egyetemi Oktató Kórház, 9700 Szombathely, Markusovszky L. u. 5.


6. § Az iskola-egészségügyi ellátás a háziorvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll, melyet a 9982 Apátistvánfalva, Fő út 107. szám alatti orvosi rendelőben biztosítanak.


7. § Kétvölgy Községi Önkormányzat a háziorvosi, védőnői és iskola-egészségügyi feladatok ellátását - Apátistvánfalva Községi Önkormányzattal kötött megállapodás alapján – 9982 Apátistvánfalva, Fő út 107. szám alatti orvosi rendelőben biztosítja.3. Záró rendelkezések


8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.