Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017 (X.25.) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Hatályos: 2017. 10. 26

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. § -ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


Helyi népszavazást legalább 25 választópolgár kezdeményezhet.


2. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi népszavazásról és a helyi népi kezdeményezésről szóló 3/2001. (VI.21.) önkormányzati rendelete.