Magyarszombatfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2017 (X.6.) Önkormányzati Rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Hatályos: 2017. 10. 09

Magyarszombatfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. § -ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


Helyi népszavazást legalább 40 választópolgár kezdeményezhet.


2. §


  1. Ez a rendelet 2017. október 9-én lép hatályba.


  1. Hatályát veszti a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 6/2001. (VI.7.) önkormányzati rendelet.


Magyarszombatfa, 2017. október 4.


                                              

 Albert Attila                                                                                         Tóth Jenő

 polgármester                                                                                             jegyző