Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (X. 2.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 1/2014. (II.3.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2023. 10. 03- 2023. 10. 04

Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (X. 2.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 1/2014. (II.3.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

2023.10.03.

Magyarszombatfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 10. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló Magyarszombatfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2014 (II.3.) Önkormányzati Rendelete.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.