Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (X. 2.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 7/2015. (IX.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 04- 2023. 10. 03

Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (X. 2.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 7/2015. (IX.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.10.04.

Magyarszombatfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjaiban, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1

2. §2

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.