Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendeletének indokolása

A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁSRÓL

Hatályos: 2022. 12. 02

Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.12.02.
A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁSRÓL
Végső előterjesztői indokolás
A Képviselő-testület a 41/2022. (VIII.3.) számú képviselő-testületi határozatával döntött a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásról. Az önkormányzat a jogszabályi előírások szerint 30 erdei köbméter keménylombos tűzifa beszerzéséhez nyújtott be támogatási igényt, és 28 erdei köbméter keménylombos tűzifa vásárlására kapott támogatást. Az erre a célra kapott összeg 17.500 Ft/erdei m3+áfa, saját erőként 1.000 Ft+áfa/ m3- 35.560 Ft összeget kell teljesíteni.
A pályázati kiírás alapján a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételei tárgyában az önkormányzatnak rendeletet kell alkotni.
A pályázati kiírás ebben az évben is tartalmaz feltételeket, hogy milyen tartalmú szabályokat kell megalkotni. A jogosultság megállapításánál előnyben kell részesíteni azokat, akik aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, települési támogatásra (különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez kapcsolódó települési támogatásra) jogosultak és azokat a családokat, akik halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelnek.
Egy háztartás egyszer részesülhet támogatásban.
A jogosultsági feltételeket és az eljárási szabályokat rendeletben kell meghatározni. A támogatás egy speciális települési támogatás formájában lesz lebonyolítva.
A keretszabályokról rendelet megalkotásával és a támogatás megállapításáról egyedi kérelmek alapján a képviselő-testület dönt.