Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 31

Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.05.31.
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Általános indokolás
A rendelet célja: az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról rendelet alkotása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet alapján
Részletes indokolás
Az 1–6. §-hoz és az 1–9. melléklethez
1. A rendelet-tervezetben az eredeti költségvetési rendelet szerkezetének megfelelően és a mellékletek megjelölésével kerülnek bemutatásra az önkormányzat gazdálkodásának 2022. évi adatai.
1. A rendeletalkotás nincs kapcsolatban európai uniós jogból eredő kötelezettséggel, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 20. §-ban szabályozott egyeztetési kötelezettség az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival nem áll fenn.
1. A rendelet tervezet 1. §-a az Önkormányzat bevételi főösszegeit, valamint annak részletezését mutatja be.
1. A rendelet tervezet 2. §-a az Önkormányzat kiadási főösszegeit, valamint annak részletezését mutatja be.
1. A rendelet tervezet 3. §-a az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak összetételét bemutató mellékleteket határozza meg.
1. A rendelet tervezet 4. §-a a 2022. évi vagyonkimutatást bemutató mellékletet határozza meg.
1. A rendelet tervezet 5. §-a az Önkormányzat mérleg szerinti eredményét bemutató mellékletet határozza meg.
1. A rendelet tervezet 6. §-a a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.