Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 27

Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.09.27.
Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ának (5) bekezdése szerint a képviselő-testület - az első negyedév kivételével- negyedévenként a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
A költségvetési rendelet módosítását az előre nem tervezhető saját bevételekből, állami és pályázati támogatásokból származó többletbevételek, bevételátcsoportosítások indokolják, ill. ehhez kapcsolódóan a kiadási előirányzatok módosítása is szükséges.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A költségvetés főösszegeinek módosítására vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.
A 2. §-hoz
A költségvetés mellékleteinek módosítására vonatkozó rendelkezést tartalmaz.
A 3. §-hoz
Hatályba lépő rendelkezést tartalmaz.