Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (X. 2.) önkormányzati rendeletének indokolása

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 1/2014. (II.3.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2023. 10. 03

Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (X. 2.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.10.03.
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 1/2014. (II.3.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Végső előterjesztői indokolás
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) módosításával 2023. július 1-jével megszüntetésre került a települési önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megszervezéséért fennálló felelőssége, a hulladékgazdálkodás ettől kezdve az állam közfeladatai közé tartozik. Ezzel összefüggésben az önkormányzatok hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő szabályok meghatározására vonatkozó felhatalmazása a koncessziós rendszer 2023. július 1-jei indulásával megszűnt. A Ht. 88. § (4) bekezdése alapján ettől az időponttól kezdve az önkormányzatok rendeletalkotási felhatalmazása két tárgykörre szorítkozik: 1. a közterület tisztán tartására vonatkozó részletes szabályok, illetve 2. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj átvállalásával érintett személyi kör és az átvállalására vonatkozó feltételek meghatározására. Tekintettel arra, hogy az önkormányzat díjkedvezményt nem alkalmaz a közterület tisztántartására vonatkozó szabályokat pedig külön rendeletben szabályozza majd így a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 1/2014. (II.3.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése indokolt.