Magyarlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete

a gyermekek védelméről szóló 11/2021. (VII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 02- 2022. 09. 02

Magyarlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete

a gyermekek védelméről szóló 11/2021. (VII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2022.09.02.

Magyarlak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdés e) pontjában, 151. § (2f) bekezdésben és 151. § (4a) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13 § (1) bekezdés 8. pontjában szabályozott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. § Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.

1. melléklet3

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. szeptember 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.