Magyarlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete

a gyermekek védelméről szóló 11/2021. (VII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 01- 2022. 09. 02

Magyarlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete

a gyermekek védelméről szóló 11/2021. (VII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.09.01.

Magyarlak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdés e) pontjában, 151. § (2f) bekezdésben és 151. § (4a) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13 § (1) bekezdés 8. pontjában szabályozott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A gyermekek védelméről szóló 11/2021. (VII. 30.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

1. A gyermekek védelméről szóló 11/2021. (VII. 30.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

A

B

1

Étkezés

Óvoda

2

tízórai

120,-

3

ebéd

405,-

4

uzsonna

95,-

5

összesen

620,-