Magyarlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 23.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 8/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 24- 2022. 10. 24

Magyarlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 23.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 8/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2022.10.24.

Magyarlak Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 18. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

1. melléklet3

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. október 25. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.