Magyarlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező közszolgáltatásról szóló 9/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 01- 2022. 12. 02

Magyarlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező közszolgáltatásról szóló 9/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.12.01.

Magyarlak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező közszolgáltatásról szóló 9/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A közszolgáltatási díj)

„b) nem természetes személy ingatlantulajdonos esetén 7.795,- forint/m3.”

2. § Ez a rendelet 2022. december 1-jén lép hatályba.