Magyarlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelete

az étkeztetési térítési díjak módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 02- 2023. 01. 02

Magyarlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelete

az étkeztetési térítési díjak módosításáról1

2023.01.02.

Magyarlak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában, 92. § (2) bekezdés f) pontjában és 115. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, és a 2. § tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdés e) pontjában, 151. § (2f) bekezdésben és 151. § (4a) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13 § (1) bekezdés 8. pontjában szabályozott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. §3

3. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 20/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez4

2. melléklet a 20/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez5

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. január 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.