Magyarlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (XII. 8.) önkormányzati rendelete

a közvilágítás üzemeltetésének veszélyhelyzeti szabályairól

Hatályos: 2023. 02. 01- 2023. 02. 27

Magyarlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (XII. 8.) önkormányzati rendelete

a közvilágítás üzemeltetésének veszélyhelyzeti szabályairól1

2023.02.01.

Magyarlak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a veszélyhelyzet során a közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatos szabályokról szóló 449/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet 4. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Magyarlak községben a közvilágítás a 0.00 és 4.00 közötti időtartamban szünetel.

2. § Ez a rendelet 2023. február 1-jén lép hatályba, és a veszélyhelyzet során a közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatos szabályokról szóló 449/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet hatályvesztése napján hatályát veszti.

1

Az önkormányzati rendeletet a Magyarlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-a hatályon kívül helyezte 2023. február 28. napjával.