Magyarlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása

a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 8/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 23

Magyarlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.10.23.
a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 8/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az Önkormányzat, mint a magyarlaki köztemetők tulajdonosa, fenntartója és üzemeltetője eleget téve a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 9. § (1) bekezdés c) pontjában és 16. § d) pontjában, valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségének, a Boldog Brenner János úti temetőben gondoskodik halotthűtő berendezés üzemeléséről. A villamos energia árának jelentős emelkedése miatt, a temető-üzemeltetés pénzügyi forrásának biztosítása céljából a képviselő-testület a halotthűtő berendezés használatát díjfizetési kötelezettséghez köti. Az üzemeltető által biztosított szolgáltatás igénybevételéért a temetkezési szolgáltatónak a rendeletben megállapított díjat kell fizetnie. A díj mértékét a képviselő-testület a környező településeken alkalmazott díjtételek átlagához igazodóan határozta meg.