Magyarlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező közszolgáltatásról szóló 9/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 01

Magyarlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.12.01.
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező közszolgáltatásról szóló 9/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A rendelettel az önkormányzat a Közszolgáltató költségnövekményre alapozott díjemelési javaslatát érvényesíti a nem természetes személy ingatlanhasználó igénybevevők esetében. A megállapított közszolgáltatási díj a rendelet 2. § d) pontjának megfelelően az ÁFA összegét nem tartalmazza. A rendelet hatályba lépésének időpontja a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 32. §-ára tekintettel került megállapításra.