Magyarlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendeletének indokolása

a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 8/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 03

Magyarlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.12.03.
a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 8/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A Javaslat a módosítással érintett rendeleteknek a jogrendszerbeli koherenciáját hivatott megteremteni. A módosító, illetve hatályon kívül helyező rendelkezések olyan tartalommal bíró rendelkezésekre vonatkoznak, amelyek a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendeletben megtalálhatók. Ezért a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 3. §-ára figyelemmel történik meg azok korrekciója. A közösségi együttélés alapvető helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletnek a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendeletre történő hivatkozása helyesbítésre szorul. A Javaslat köztemetés esetére rendezi a temetési hely meghatározásának rendjét, különös tekintettel arra, hogy a köztemetés - mint önkormányzati hatósági hatáskörbe tartozó természetbeni szociális ellátás - megszervezésének kötelezettsége az önkormányzatra hárul. Az eltemettetésről való gondoskodás elmulasztása esetén nem indokolt a kötelezett számára széles rendelkezési jogot biztosítani a temetési hely meghatározása tekintetében.