Kondorfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete

a 13/2015. (XII. 8.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről

Hatályos: 2016. 02. 23- 2016. 02. 22

Kondorfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

Nem lép hatályba a helyi közutak használatának egyes szabályairól szóló 13/2015. (XII. 8.) önkormányzati rendelet.


2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.